אוכלוסיות מיוחדות

התאחדות בוני הארץ – לסטודנטים מעיצוב פנים בלבד

קהל היעד: סטודנטים לעיצוב פנים בלבד

גובה המלגה: משתנה

תאריכי הרשמה: נובמבר

פרטים נוספים: הבחירה באמצעות וועדה מנהלת

אופן הגשת הבקשה: באמצעות טופס הרשמה (מקבלים את הטופס במדור רווחת הסטודנט)