אוכלוסיות מיוחדות

הענקת מלגות לבוגרי ישיבות וסמינרים מהמגזר החרדי

קהל היעד: סטודנטים/ות חרדים/ות

גובה המלגה: עד 33% מגובה שכ"ל

תאריכי הרשמה: תחילת ינואר

אופן הגשת הבקשה: קבלת טפסים ממדור רווחת הסטודנט

הערות: לסטודנטים יוצאי בתי ספר מהמגזר החרדי (אינו מיועד לחוזרים בתשובה)

לפרטים נוספים: מדור רווחת הסטודנט