אוכלוסיות מיוחדות

אירתיקא לסטודנטים בני העדה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית

קהל היעד: סטודנטים/ות בני העדה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית

גובה המלגה: 10,000 לשנתיים ראשונות ו -5,000 לשנים שנותרו

תאריכי הרשמה: אוקטובר - נובמבר

אופן הגשת הבקשה: באמצעות אתר הקרן

הערות: לשנה ראשונה של תואר ראשון בלבד