חיילים משוחררים

IMPACT

קהל היעד: חיילים משוחררים - לוחם/ ת או תומך/ת לחימה, עד דרגת סרן ועד שלוש שנים בקבע, שירות צבאי מלא ותקין.

גובה המלגה: $4,000 לכל שנת לימוד, כאשר כל מלגאי ממומן ע"י תורם אישי, המלווה אותו לאורך כל לימודי התואר הראשון (עד 4 שנות לימוד).

תאריכי הרשמה: יוני

אופן הגשת המלגה: באמצעות מילוי הטופס באתר.

הערות: תחילת הלימודים תוך ארבע שנים משנת השחרור מצה"ל. לימודים לתואר ישראלי ראשון בהיקף מלא במוסד המוכר על יד המועצה להשכלה גבוהה, או לימודי תעודה (של שנה לפחות) במוסד לימודים המוכר על ידי משרד העבודה / החינוך. במסגרת התוכנית מבצעים הסטודנטים שעות התנדבות למען הקהילה (130 שעות בשנה) .