חיילים משוחררים

קרן גרוס לחיילים משוחררים – פרויקט חונכות

קהל יעד: חיילים וחיילות משוחררים עד חמש שנים מהשחרור, משנה ב' ואילך.
גובה המלגה: 5,500 ש"ח
תאריכי הרשמה:  אוגוסט - ספטמבר
אופן הגשת הבקשה:  באמצעות רכזת מעורבות חברתית במדור רווחת הסטודנט במכון, בנין 5 חדר 205.
הערות: קבלת המלגה מותנית במתן 80 שעות לימוד בקהילה. על הסטודנט לוודא שנותרו לו פחות מ – 8,000 ₪ במענק השחרור

לפרטים נוספים:  
http://www.gruss.org.il/scholarships/