חיילים משוחררים

מלגה מטעם חבר משרתי הקבע והגמלאים – מלגה לאנשי קבע משוחררים

קהל היעד: משתחררים משירות קבע (של עד שלוש שנים) ב – 7 שנים האחרונות, שנה א' לתואר ראשון או שני.

גובה המלגה: שכר לימוד מלא לתואר ראשון וכן תמיכה חודשית להוצאות קיום.

תאריכי הרשמה: ינואר - יוני

אופן הגשת הבקשה: קבלת טופס ממדור רווחת הסטודנט.

הערות: עדיפות לסטודנטים ממצב סוציו אקונומי נמוך או הגרים בפריפריה.
לפרטים נוספים: