לפי ארץ מוצא

מלגות "קרן מכבים של יוצאי איראן"

קהל היעד: סטודנטים בעלי יכולת אקדמית ומוצא איראני.

גובה המלגה: משתנה

תאריכי הרשמה: ינואר - מרץ

אופן הגשת הבקשה: באמצעות האתר

הערות: מתמקדת בסיוע לסטודנטים/יות בכלל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, תוך מתן עדיפות לסטודנטים שמוצאם באיראן.