מלגות לתואר שני

מלגה מטעם חבר משרתי הקבע והגמלאים – מלגה לאנשי קבע משוחררים

קהל היעד: משתחררים משירות קבע (של עד שלוש שנים)  ב – 7 שנים האחרונות (27.09.07 – 27.09.14) שנה א' לתואר ראשון או שני.

גובה המלגה:  שכר לימוד מלא לתואר ראשון וכן תמיכה חודשית להוצאות קיום.

תאריכי הרשמה: ינואר - יוני

אופן הגשת הבקשה: קבלת טופס ממדור רווחת הסטודנט

הערות: עדיפות לסטודנטים ממצב סוציו אקונומי נמוך או הגרים בפריפריה.

לפרטים נוספים:   milga@hvr.co.il