מלגות לכלל האוכלוסיה

פר"ח – פרוייקט חונכות

קהל היעד: סטודנטים הלומדים לתואר ראשון.

גובה המלגה: 5,100 ₪ (סטודנטים המתנדבים בחולון מקבלים תוספת של 1,000 ₪)

תאריכי הרשמה: אוגוסט

אופן הגשת הבקשה: באמצעות האתר

הערות: השתתפות בפעילות חינוכית בהיקף כולל של 120 שעות.

פרטים נוספים:
http://www.perach.org.il/