מלגות לכלל האוכלוסיה

סחל"ב –סטודנטים חוברים לבתי ספר ולגנים

קהל היעד: סטודנטים הלומדים לתואר ראשון

גובה המלגה: עד לגובה של 6000 ₪

תאריכי הרשמה: עד חודש אוקטובר

אופן הגשת הבקשה: עמידה בהצלחה במפגש מיון (לסטודנטים חדשים בתכנית בלבד)
השתתפות במפגש היכרות עם המנחה שבמהלכו ייחתם חוזה ויימסר שיבוץ למוסד החינוכי.

הערות: השתתפות בפעילות חינוכית במוסד חינוכי (בית ספר או גן ילדים )  בהיקף כולל של 113 שעות הפעילות של הסטודנט בבית הספר/בגן תתנהל בשעות ובימים קבועים (בהתאם למערכת הסטודנט ולמערכת המוסד החינוכי), במשך כל שנת הלימודים, מנובמבר ועד ה 30 ביוני באותה שנה.