מלגות לכלל האוכלוסיה

משרד החינוך

קהל היעד: ע"פ מצב סוציו אקונומי. ניתנים מענקים לסטודנטים הורים

גובה המלגה:  4,000 – 6,240 ₪.

תאריכי הרשמה: נובמבר-דצמבר

אופן הגשת הבקשה:  יש לקנות את הטפסים ממשרדי אגודת הסטודנטית (בעלות של כ – 2.5 ₪)

הערות: חב' טלדור בטל': 6776032–08  בפקס 2270177–077  או בדוא''ל milgot@taldor.co.il