מלגות לכלל האוכלוסיה

מלגות של הסוכנות היהודית

קהל היעד: כלל הסטודנטים, דגש על סטודנטים עולים חדשים וסטודנטים הלומדים ביישוביי הפריפריה החברתית כלכלית, בוגרי כפרי עליית הנוער ועוד.

גובה המלגה: לא מצויין

תאריכי הרשמה: לא מצויין

אופן הגשת הבקשה: יש לפנות במייל ל: Milgot@jafi.org או בטלפון 02-6202860

הערות: קבלת המלגה מותנית בפעילות קהילתית

פרטים נוספים: