מלגות לכלל האוכלוסיה

מלגות של המכון הטכנולוגי חולון על פי מצב כלכלי

קהל היעד: המכון מעמיד מערך סיוע כלכלי, באמצעות מלגות, לסטודנטים שעקב מצבם הכלכלי מתקשים בתשלום שכר לימוד.

גובה המלגה: נקבע בהתאם למצב הכלכלי של הסטודנט ולתקציב המכון.

תאריכי הרשמה: יוני – יולי, אוגוסט-אוקטובר.

אופן הגשת הבקשה: באמצעות מילוי הטופס באתר.

הערות: סטודנטים שאושרה להם מלגה, ישולבו בפעילות חברתית למען הקהילה ויפעלו במסגרתה, בהיקף שאינו עולה על 25 שעות שנתיות.