מלגות לכלל האוכלוסיה

מלגות על סמך פרויקטים חברתיים במכון הטכנולוגי

קהל היעד: סטודנטים המעוניינים לבצע פעילות קהילתית-חברתית ובתמורה לקבל מלגה.

גובה המלגה: משתנה בהתאם לפעילות .

תאריכי הרשמה: מחודש ספטמבר בכל שנה ועד כחודש אחרי פתיחת שנת הלימודים.

אופן הגשת הבקשה: באמצעות מדור רווחת הסטודנט.

הערות: הסטודנטים נדרשים לבצע שעות תרומה לקהילה במסגרת קבלת מלגה .

לפרטים נוספים: מדור רווחת הסטודנט
http://www.hit.ac.il/students/community-involvement