מלגות לכלל האוכלוסיה

המרכז האזרחי לתרבות, חברה וכלכלה

קהל היעד: משתנה מדי שנה לפי מקצועות הלימוד שמחליטה הקרן

גובה המלגה: עד 5,000 ש"ח

תאריכי הרשמה: אחרי חג סוכות

אופן הגשת הבקשה: באמצעות מילוי טופס בקשה

הערות: לקבלת טופס בקשה יש לפנות לקרן

פרטים נוספים: