מערכת מסכי חוצות

ברחבי הקמפוס מוצבת מערכת מסכים ממוחשבת המעדכנת את הסטודנט על אירועים וביקורים במכון.