פעילות 2014

סדנת הכנה לראיונות טלפוניים ופרונטלים