פעילות 2013

סדנת הכנה לראיונות טלפוניים ופרונטלים