פעילות 2013

מפגש זרקור של התעשייה האווירית לגיוס בקרי לווין