יריד תעסוקה 2012

שירות התעסוקה הישראלי

הן למחפשי עבודה והן למעסיקים ללא עלות. לשירות התעסוקה הישראלי 71 סניפים הפזורים ברחבי הארץ, מאגר כוח אדם הגדול ביותר
בכל התחומים והרמות.
שירות התעסוקה מסייע בגיוס ומיון עובדים, הכשרות/קורסים, סדנאות לחיפוש עבודה, ייעוץ פסיכולוגי תעסוקתי,
מבחני אבחון, מפגשי מעסיקים וימי ראיונות מרוכזים.
כמו כן לשירות התעסוקה הישראלי אתר המסייע בחיפוש ואיתור משרות ופרסום משרות ועוד.
משרות נדרשות: בכל התחומים.
 
למשלוח קו"ח:
tsippispu@imail.taasuka.gov.il
אתר השירות: www.taasuka.gov.il