פעילות 2012

Applied Materials מפגש זרקור של חברת

אולם כנסים, בניין 3^