פעילות 2012

סדנת קורות חיים וחיפוש עבודה

בניין 8 חדר 308^