פעילות 2012

מפגש זרקור של חברת NGSoft

בניין 3, אולם הכנסים