פעילות 2012

מפגש זרקור של התעשייה האווירית

בין השעות 14:30-16:30
בניין 3, אולם כנסים