פעילות 2012

חוזה עבודה. על מה מסתכלים לפני שחותמים?

איתן, מהולל & שדות - עורכי דין ופטנטים
14.3.12, 17:00-19:00^