פעילות 2011

פסיבל תעסוקה באביב יום רביעי, 13.4.11


נא לאשר הגעה למפגשי הזרקור שיתקיימו באולם כנסים בבניין 3 בלינק http://www.hit.ac.il/mc/zarkorim/
לפרטים נוספים:
ליאת בלבן, liatb@hit.ac.il, 5026805
 
SAVE THE DATE...
 
ליריד מוזמנים סטודנטים ובוגרים של המכון מן המחלקות והפקולטות השונות:
 
הפקולטה 
להנדסה 
הפקולטה
לניהול טכנולוגיה 
הפקולטה
למדעים
 הפקולטה
לעיצוב
טכנולוגיות
למערכות למידה