פעילות 2011

סדנת "לחשוב קריירה"

22.11, 29.11, 6.12, 13.12, 20.12, 27.12
הרשמה עד 15.11.11^