פעילות 2011

מפגש זרקור מטריקס


מפגש הכרות עם מנהל אגף פיתוח בחטיבה הטכנולוגית של חברת מטריקס
 
להרשמה:

http://www.hit.ac.il/mc/zarkormatrix/