פעילות 2011

מפגש זרקור לגיוס עובדים של חברת דג'יטרוניקס

אולם הכנסים בניין 3