פעילות 2010

תעשייה אווירית מגיעה למפגש זרקור

 
לפרטים נוספים יש לפנות לליאת בלבן בטל' 5026805