פעילות 2010

סדנת כתיבת קו"ח ומבחן גרפולוגי

הסדנאות תתקיימנה בתאריכים:
1.3.10, בין השעות 15:00-17:00
7.3.10, בין השעות 16:00-18:00
בכל תאריך תתקיים סדנה נפרדת. נא אשרו השתתפותכם.^