פעילות 2010

סדנה לכתיבת קורות חיים וחיפוש עבודה

26.12.10 בין השעות 16:00-18:00
3.1.11 בין השעות 15:00-17:00