פעילות 2010

משרד ראש הממשלה

משרד ראש הממשלה – האגף הטכנולוגי מגייס לשורותיו בוגרים וסטודנטים למגוון תפקידים.
 
 
קו"ח מתאימים ניתן לשלוח למייל: GIUSROHAM@012.NET.IL