פעילות 2010

מפגש זרקור של חברת inneractive

בניין 8 חדר 310
לסטודנטים ממדעי המחשב שנים ב- ג