פעילות 2010

מפגש זרקור מטריקס למסלול הכשרה והעסקה כתוכניתני .NET