פעילות 2010

מפגש זרקור חברת RRsat


בין השעות 16:00 - 18:00