פעילות 2010

חברת החשמל

החברה מייצרת חשמל ב-61 יחידות ייצור ב-17 אתרים הפרוסים על פני כל המדינה, אחראית להולכת החשמל באמצעות כ-160 תחנות מיתוג והשנאה, מאות שנאים וכ-4,500 ק"מ של קווי חשמל במתחים שונים (מתח-על, מתח עליון, ומתח גובה), ומספקת את החשמל ללקוחות, באמצעות כ-20,000 ק"מ של קווי מתח נמוך.

כתובתנו באינטרנט :