פעילות 2010

אגינקס

היחס האישי בהקצאת Account Manager  לכל לקוח, לכל פרויקט ובגיבוי ובסיוע של מנהלי התחומים , היועצים וההנהלה מהווים פתרון מנצח עבורך בתפיסת – Singel Point Of Contact .
 
 
 מעט מתחומי פעילותנו:
 •  מחשוב – תקשורת, חומרה, תוכנה, בסיסי נתונים, אחסון.
 •  טלפוניה – מרכזיות, תשתיות ומערכות בסביבת המרכזיה.
 •  IP Telephony, IP Geteway, IP Centrix.
 •  שירותי Outsourcing  בתחום התוכנה, חומרה, תשתיות תקשורת וניהול אתרי תקשורת.
 •  אבטחת מידע למערכות Voice + Data .
 • תשתיות פאסיביות במבנים כולל תכנון חדרי מחשב וריכוזי תקשורת.
 •  בקרה ובטחון – מערכת טמ"ס, בקרת כניסה ומיגון פיזי.
 •  "בניין חכם", תשתיות בקת מבנה ומתח נמוך.
 •  חדרי ישיבות, חדרי הדרכה, מערכות Audio Video  ו- Confrence Video .
 • אינטגרציה וניהול פרויקטים טכנולוגיים ותקשורתיים.
 • בקרה ואופטימיזציה בעלויות התקשורת, תכנון וניהול תקציב התקשורת והעמסה תקציבית.
 • תוכנת תשו"ב – ניהול שליטה ובקרה על משאבי התקשורת.
 •  מוקד שירות ותמיכה ללקוחות – Help Desk  .
 • תכנון מערכי תקשורת משולבים כולל הכנת מפרטים טכניים, פרוגראמות ותוכניות אב.

 

 
הנהלה ומשרד המגשימים 6 קריית מטלון פתח תקווה
כתובת מייל לשליחת קו"ח jobs@aginix.co.il
טל: 9186000 -03 פקס: 9186090 - 03
office@aginix.co.il : Email     www.aginix.co.il : web site