פעילות 2009

תוכנית "עתיד נאור" בחברת החשמל

ניתן להגיש מועמדות באתר האינטרנט של חברת החשמל מתאריך 17.06.09
מועד אחרון להגשת מועמדות 30.06.09