פעילות 2009

מפגש זרקור של חברת neo

רפאל שי מנחם מחברת neo העוסקת באפיון ועיצוב ממשק המשתמש הרצה              

 

על ממשק המשתמש, תהליכי עבודה, אפיון ועיצוב הממשק והקשר להצלחת הארגון.              

 

במסגרת המפגש נכחו סטודנטים מטכנולוגיות למידה ומעיצוב תקשורת חזותית ותעשייתית.              

 

כמו כן החלו תהליכי גיוס ראשונים לאיתור סטודנטים מוכשרים בתחילת הדרך.