פעילות 2009

זכויות עובדים במקום העבודה

מפגש נוסף יתקיים ביום רביעי, 23.12.09, בין השעות 16:00-18:0
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום. יש להרשם מראש ביחידה להכוון תעסוקתי.