פעילות 2008

מפגשי זרקור

היחידה להכוון תעסוקתי מקיימת במהלך שנת הלימודים האקדמית סידרה של מפגשים שונים עם מעסיקים, במסגרת מפגשי "זרקור".

במפגשי "זרקור" מתארחים במכון חברות ומעסיקים מתחומים שונים בפקולטות השונות בקמפוס, בהתאם לאוריינטציה של החברה. בכל מפגש מתארחים בדרך-כלל נציגים מחברה אחת, אשר מציגים בפני הסטודנטים והבוגרים את הפעילות העסקית שלה, מסבירים על המבנה הארגוני שלה וכדומה.

מפגשים אלה מאפשרים לסטודנטים ולבוגרים לפגוש באופן ישיר ובלתי אמצעי את נציגי החברה, ולהגיש מועמדות להשתלבות בחברה.

כחלק מהפעילות של היחידה השנה נערכו ארבעה מפגשי זרקור:
 
1. מפגש זרקור של חברת Qualitest - חברה זו עוסקת בתחום בדיקות התוכנה. במפגש השתתפו בוגרים וסטודנטים שנה ג' מהמחלקה למדעי המחשב ומהמחלקה למתמטיקה שימושית, וסטודנטים שנה ד' מהפקולטה להנדסה, מתחום הנדסת אלקטרוניקה. המפגש כלל הרצאה של נציגי החברה על החברה ועל אופציות ההשתלבות בה. נציגי החברה התרשמו מהפוטנציאל של הסטודנטים, רכזות הגיוס אספו קו"ח מהמשתתפים, ותהליך הגיוס נמשך בימים אלה.
 

2. מפגש זרקור של חברת ג'ון ברייס - בעקבות מפגש זה נקלט בחברה סטודנט לטכנולוגיות למידה, למשרת מדריך תוכנות ייעודיות במגוון פרויקטים בחברה.
 

3. מפגש זרקור של חברת matrix - במסגרת שיתוף הפעולה ביןmatrix ובין המכון, קיימו נציגי matrix מפגש זרקור שבו הציגו את "פרויקט עתיד מתוק". פרויקט זה מיועד לסטודנטים שנה ג' ממדעי המחשב, ומטרתו היא מסלול הכשרה והעסקה כתוכניתני NET. בחברה.

ההכשרה היא על חשבוןmatrix בחטיבת ההדרכה של ג'ון ברייס, ובסופה משולב הסטודנט כתוכניתןNET ., במגוון פרויקטים בליבת הפיתוח של matrix. בעקבות המפגש התקבלו לחברה שני סטודנטים ממדעי המחשב.

4. מפגש זרקור של חברת תמוז תקשורת שיווקית - חברה זו היא קבוצת עיצוב טכנולוגי בתחומי מדיה, טכנולוגיה, עיצוב מוצר, עיצוב חלל ועיצוב גרפי. נציגי החברה העבירו הרצאה לסטודנטים ולבוגרים מעיצוב חזותי ועיצוב תעשייתי. מפגש זה היווה פתח לחיזוק שיתוף הפעולה בפרויקטים המשותפים של היחידה להכוון תעסוקתי והפקולטה לעיצוב. לאחר המפגש הביעו נציגי החברה עניין בקיום הרצאות נוספות במכון בעתיד, כמו גם סיורי סטודנטים אצלם בחברה.