פירוט תקופת רישום

טכנולוגיות למידה

 
הרישום יפתח בשעה 09:00
 

טכנולוגיות למידה
 
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
השלמות
גמיש
תחילת רישום
13/06/2017
11/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
 
רגיל
תחילת רישום
-
-
-
-

 
הערה: במחלקה למדעי המחשב מסלול רגיל לא יכול להירשם גם לגמיש ולהיפך אלא באישור חריג של ראש מחלקה.