פירוט תקופת רישום

טכנולוגיות למידה

 
הרישום יפתח בשעה 09:00
 

טכנולוגיות למידה
 
שנה א' - רישום
לקורסים כלליים
בלבד
שנה ב'
שנה ג'
השלמות
גמיש
תחילת רישום
02/10/2017
25/09/2017
14/09/2017
14/09/2017
 
רגיל
תחילת רישום
02/10/2017
27/09/2017
14/09/2017
14/09/2017

 
הערה: בפקולטה לטכנולוגיות למידה מסלול רגיל לא יכול להירשם לגמיש ולהיפך אלא באישור חריג של ראש מחלקה.