פירוט תקופת רישום

טכנולוגיות למידה

 
הרישום יפתח בשעה 09:00
 

 

טכנולוגיות למידה
 
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
השלמות
גמיש
תחילת רישום
03/06/2018 
30/05/2018
297/05/2018
29/05/2018