פירוט תקופת רישום

ניהול טכנולוגיה

 
הרישום יפתח בשעה 9:00
 

 

ניהול טכנולוגיה
 
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
שנה ד'
השלמות
גמיש
תחילת רישום

 03/06/2018

31/05/2018
29/05/2018
*27/05/2018
*27/05/2018
 

 

* הרישום פתוח גם לסטודנטים הלומדים במסלול הרגיל 
 

מסלול רגיל
סטודנטים מהמסלול הרגיל המעוניינים ללמוד בקיץ ישלחו בקשה לרישום לפקולטה דרך עמדת המידע לפי הפירוט הבא:

סטודנטים שנה ג – 31/05/2018
סטודנטים שנה ב – 03/06/2018
סטודנטים שנה א – 05/06/2018