פירוט תקופת רישום

ניהול טכנולוגיה

 
הרישום יפתח בשעה 9:00
 

ניהול טכנולוגיה
 
שנה א' - רישום
לקורסים כלליים
בלבד
שנה ב'
שנה ג'
שנה ד'
השלמות
גמיש
תחילת רישום
17/01/2018
14/01/2018
10/01/2018
07/01/2018
07/01/2018
 
רגיל
תחילת רישום
17/01/2018
15/01/2018
11/01/2018
07/01/2018
07/01/2018

הערה: בפקולטה לניהול טכנולוגיה, מסלול רגיל לא יכל להרשם גם לגמיש ולהפך אלא באישור חריג מראש המחלקה