פירוט תקופת רישום

ניהול טכנולוגיה

 
הרישום יפתח בשעה 9:00
 

ניהול טכנולוגיה
 
שנה א' - רישום
לקורסים כלליים
בלבד
שנה ב'
שנה ג'
שנה ד'
השלמות
גמיש
תחילת רישום
02/10/2017
25/09/2017
14/09/2017
10/09/2017
10/09/2017
 
רגיל
תחילת רישום
02/10/2017
27/09/2017
17/09/2017
10/09/2017
10/09/2017

הערה: בפקולטה לניהול טכנולוגיה, מסלול רגיל לא יכל להרשם גם לגמיש ולהפך אלא באישור חריג מראש המחלקה