פירוט תקופת רישום

ניהול טכנולוגיה

 
הרישום יפתח בשעה 9:00
 

ניהול טכנולוגיה
 
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
שנה ד'
השלמות
גמיש
תחילת רישום
13/06/2017
11/06/2017
08/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
 
רגיל
תחילת רישום
-
-
-
-
-

הערה: בפקולטה לניהול טכנולוגיה, מסלול רגיל לא יכל להרשם גם לגמיש ולהפך אלא באישור חריג מראש המחלקה