פירוט תקופת רישום

תואר שני

הרישום יפתח בשעה 09:00

תואר שני
שנה א'
שנה ב'
טכנולוגיות למידה
הרישום לסמסטר א'
ייעשה על ידי המזכירות האקדמית
12/09/2017
הנדסה
עיצוב
ניהול טכנולוגיה