פירוט תקופת רישום

תואר שני

הרישום יפתח בשעה 09:00

 

תואר שני
שנה א'
שנה ב'
הנדסה
28/05/2018
ניהול טכנולוגיה
30/05/2018 28/05/2018