פירוט תקופת רישום

הנדסה

 
הרישום יפתח בשעה 9:00
 

הנדסה
 
שנה א' - רישום
לקורסים כלליים
בלבד
שנה ב'
שנה ג'
שנה ד'
השלמות
גמיש
תחילת רישום
02/10/2017
25/09/2017
14/09/2017
10/09/2017
10/09/2017
 
רגיל
תחילת רישום
02/10/17
27/09/2017
17/09/2017
12/09/2017
10/09/2017

הערה: בפקולטה להנדסה, מסלול רגיל יכל להרשם גם לגמישי ולהפך בתלות במקום פנוי.