פירוט תקופת רישום

הנדסה

 
הרישום יפתח בשעה 9:00
 

הנדסה
 
שנה א' - רישום
לקורסים כלליים
בלבד
שנה ב'
שנה ג'
שנה ד'
השלמות
גמיש
תחילת רישום
17/01/2018
14/01/2018
10/01/2018
07/01/2018
07/01/2018
 
רגיל
תחילת רישום
17/01/2018
15/01/2018
11/01/2018
09/01/2018
07/01/2018

הערה: בפקולטה להנדסה, מסלול רגיל יכל להרשם גם לגמישי ולהפך בתלות במקום פנוי.