פירוט תקופת רישום

מתמטיקה שימושית

 
הרישום יפתח בשעה 12:00
 

מתמטיקה שימושית
 
שנה א' - רישום
לקורסים כלליים
בלבד
שנה ב'
שנה ג'
השלמות
תחילת רישום
02/10/2017
25/09/2017
14/09/2017
14/09/2017