פירוט תקופת הרישום לקורסים

מידע כללי
 
  • הרישום למערכת הקורסים מתבצע דרך האינטרנט, באמצעות עמדת המידע לסטודנט (לחצן רישום לקורסים). שעת תחילת הרישום היא 9:00.
  • בערבי חג ובחגים המערכת תהיה סגורה להרשמה.
  • עדיפות הרישום היא בהתאם לטבלת תקופות הרישום שבהמשך.

תקופת הרישום לקורסים על בסיס מקום פנוי ורישום לקורסים לשיפור ציון לכל הפקולטות הינה בין התאריכים 15/11/2016 – 26/10/2016
 
תקופת שינויים במערכת השעות
שימו לב! תקופת השינויים במערכת השעות מסתיימת ב- 15/11/2016

 

 

 

 
הערות כלליות לגבי רישום לקורסים
 
רישום לקורס המותנה בדרישת קדם
 
מערכת הרישום לקורסים אינה מאפשרת להירשם לקורס מתקדם, אם מוזן ציון נכשל בקורס קדם. במידה והיית רשום לקורס הקדם ולא הוזן לך ציון, המערכת תאפשר רישום על תנאי מעבר קורס הקדם. במקרה של כשלון בקורס הקדם, ניתן להגיש בקשה ממוחשבת (דרך בקשות וערעורים) ללימוד הקורס המתקדם. כל בקשה נבדקת לגופה על ידי המחלקה ובמידה והבקשה תאושר, ניתן יהיה לבצע רישום במערכת.
 
רישום לקורסים בחפיפת שעות
 
מערכת הרישום לקורסים אינה מאפשרת להירשם לקורסים בחפיפה. ניתן להגיש בקשת רישום בחפיפה דרך עמדת המידע שלך.
 
רישום לקורס חוזר
 
רישום לקורס חוזר מתאפשר באמצעות מערכת המידע האינטרנטית רק במקרים בהם מופיע ציון נכשל בקורס. החל מהתאריך הרשום בראש הדף, יתווסף תחום "שיפור ציון" דרכו יהיה אפשר להירשם גם לשיפור ציון.
 
רישום לקורסים כלליים/תשתית
 
כל מועדי הבחינות של קורסי תשתית/כלליים מתבצעים באותו היום לכן מומלץ שלא להירשם ליותר מקורס אחד בסמסטר.
 
רישום לקורסי אנגלית
 
הרישום לקורסי אנגלית מתבצע באמצעות עמדת המידע האינטרנטית בלבד.
במידה ותיבחן או שנבחנת וטרם התקבלו ציונים, לא תוכל להירשם על תנאי דרך עמדת הרישום במקרה זה, עליך לפנות לרכזת הרלוונטית לקבלת רישום על תנאי.
 
 
 
 
 

תקופות הרישום ומערכות מומלצות
 
ניתן יהיה לבצע סימולציה של הקורסים הנפתחים בסמסטר א' החל מה- 04/09/2016 דרך עמדת המידע האישית.
 
 

הנדסה
 
שנה א' -
רישום לקורסים
כלליים בלבד
שנה ב'
שנה ג'
שנה ד'
השלמות
גמיש
תחילת רישום
27/09/2016
22/09/2016
19/09/2016
11/09/2016
11/09/2016
 
רגיל
תחילת רישום
29/09/2016
25/09/2016
20/09/2016
14/09/2016
11/09/2016
הערה: בפקולטה להנדסה, מסלול רגיל יכל להרשם גם לגמישי ולהפך בתלות במקום פנוי.

 
 

 
ניהול טכנולוגיה
שנה א' -
רישום לקורסים
כלליים בלבד
שנה ב' שנה ג' שנה ד' השלמות
גמיש תחילת רישום 27/09/2016 22/09/2016 19/09/2016 11/09/2016 11/09/2016
רגיל תחילת רישום 29/09/2016 25/09/2016 20/09/2016 11/09/2016 11/09/2016
הערה: בפקולטה לניהול טכנולוגיה מסלול רגיל לא יכול להירשם לגמיש ולהיפך אלא באישור חריג מראש המחלקה.
 

 
עיצוב
שנה א' -
רישום לקורסים
כלליים בלבד
שנה ב' שנה ג' שנה ד' השלמות
תחילת רישום 27/09/2016 22/09/2016 19/09/2016 11/09/2016 11/09/2016
 

 
מתמטיקה שימושית
שנה א' -
רישום לקורסים
כלליים בלבד
שנה ב' שנה ג' שנה ד' השלמות
גמיש תחילת רישום 27/09/2016 22/09/2016 19/09/2016 --- 18/09/2016
 

 
מדעי המחשב
שנה א' -
רישום לקורסים
כלליים בלבד
שנה ב' שנה ג' שנה ד' השלמות
גמיש תחילת רישום 27/09/2016 22/09/2016 * 19/09/2016 --- 19/09/2016
רגיל תחילת רישום 29/09/2016 25/09/2016 20/09/2016 --- 19/09/2016
הערה: במחלקה למדעי המחשב מסלול רגיל יכול להרשם לגמיש ולהיפך בתלות במקום פנוי בקורסי החובה בלבד.
* הרישום יפתח בשעה 13:00
 

 
טכנולוגיות למידה
שנה א' -
רישום לקורסים
כלליים בלבד
שנה ב' שנה ג' שנה ד' השלמות
גמיש תחילת רישום 27/09/2016 22/09/2016 19/09/2016 --- 19/09/2016
רגיל תחילת רישום 29/09/2016 25/09/2016 20/09/2016 --- 19/09/2016
הערה: במחלקה לטכנולוגיות למידה מסלול רגיל לא יכול להירשם לגניש ולהיפך אלא באישור חריג של ראש המחלקה. 
 
 

תואר שני
שנה א' שנה ב'
הנדסה
 
תחילת רישום
הרישום לסמסטר א'
ייעשה על ידי
המזכירות האקדמית
19/09/2016
עיצוב
 
ניהול טכנולוגי
 
טכנולוגיות למידה