תקופת הרישום לקורסים

 
 
מידע כללי
  • הרישום למערכת הקורסים מתבצע דרך האינטרנט, באמצעות עמדת המידע לסטודנט (לחצן רישום לקורסים).
  •  מועד הרישום משתנה בהתאם לפקולטה, למסלול הלימוד ושנת הלימוד.
  •  בערבי חג ובחגים המערכת תהיה סגורה להרשמה.
 
 
להלן מועדי הרישום למערכת הקורסים הנלמדים בסמסטר קיץ לשנה"ל תשע"ז
 
תואר ראשון
 
תואר שני
  
שימו לב הרישום בסמסטר קיץ מיועד למסלול הגמיש. סטודנטים מהמסלול הרגיל יירשמו על בסיס מקום פנוי
 
תקופת הרישום לקורסים על בסיס מקום פנוי ורישום לקורסים לשיפור ציון לכל הפקולטות הינה בין התאריכים 19/07/2017-20/06/2017
 
ניתן יהיה לבצע סימולציה של הקורסים הנפתחים בסמסטר קיץ דרך עמדת המידע האישית - החל מ: יום שני, 29/5/2017 בשעה 9:00.
 
תקופת שינויים במערכת השעות
שימו לב! תקופת השינויים במערכת השעות בסמסטר קיץ מסתיימת ב- 19/07/2017
 
הערות כלליות לגבי רישום לקורסים
 
רישום לקורס המותנה בדרישת קדם
מערכת הרישום לקורסים אינה מאפשרת להירשם לקורס מתקדם, אם מוזן ציון נכשל בקורס קדם. במידה והיית רשום לקורס הקדם ולא הוזן לך ציון, המערכת תאפשר רישום על תנאי מעבר קורס הקדם. במקרה של כשלון בקורס הקדם, ניתן להגיש בקשה ממוחשבת (דרך לשונית בקשות וערעורים בעמדת המידע) ללימוד הקורס המתקדם. כל בקשה תבחן לגופה ובמידה והבקשה תאושר, ניתן יהיה לבצע רישום במערכת.
 
רישום לקורסים בחפיפת שעות
מערכת הרישום לקורסים אינה מאפשרת להירשם לקורסים בחפיפה. ניתן להגיש בקשת רישום בחפיפה דרך עמדת המידע האישית.
 
רישום לקורס חוזר
רישום לקורס חוזר מתאפשר באמצעות מערכת המידע האישית רק במקרים בהם מופיע ציון "נכשל בקורס". החל מהתאריך הרשום בראש הדף, יתווסף תחום "שיפור ציון" דרכו יהיה אפשר להירשם גם לשיפור ציון.
 
רישום לקורסים כלליים/תשתית
מועדי הבחינות של  כלל קורסי תשתית/כלליים מתבצעים באותו היום ולכן מומלץ שלא להירשם ליותר מקורס אחד בסמסטר.
 
רישום לקורסי אנגלית
הרישום לקורסי אנגלית מתבצע באמצעות עמדת המידע האישית בלבד.
 
במידה ותיבחן או שנבחנת וטרם התקבלו ציונים, לא תוכל להירשם על תנאי דרך עמדת הרישום. במקרה זה, עליך לפנות לרכזת הרלוונטית לקבלת רישום על תנאי.