לוח בחינות

כללי
 
לאחר ביצוע רישום לקורסים, תאריכי בחינות מועד א' מוצגים בעמדת המידע.
 
 
מועדי א'
מפורסמים בסביבות חודש אוגוסט לכל שנת הלימוד מראש.
 
מועדי ב'
מתקיימים 28-35 ימים לאחר מועדא'(בתחילת הסמסטר העוקב). רשאים לגשת אליהם רק הנכשלים ואלה שהגישו בקשה לשיפור ציון (נכשלים לא צריכים להגיש בקשה להיבחן, אלא משובצים אוטומטית).
 
ניתן להירשם למועד ב' לשיפור ציון עד 7 ימים לפני הבחינה.
 
מועדים מיוחדים
מתקיימים לקראת סוף הסמסטר העוקב.רשאים לגשת אליהם רק אלה שקיבלו אישור להיבחן.
 

 
מועדי הבחינות לשנת תשע"ו
 
 
סמסטר מועד א' מועד ב' מועד מיוחד

קיץ תשע"ה

16.09.2015-16.10.2015 18.10.2015-16.11.2015
הרשמה: 30.11.2015-14.12.2015
בחינות:  27.12.2015-08.01.2016

א' תשע"ו

18.01.2016-16.02.2016 17.02.2016-18.03.2016
הרשמה: 31.03.2016-10.04.2016
בחינות:  08.05.2015-24.05.2016

ב' תשע"ו

05.06.2016-08.07.2016 10.07.2016-05.08.2016
הרשמה: 10.08.2016-21.08.2016
בחינות:  04.09.2016-13.09.2016

קיץ תשע"ו

18.9.2016-31.10.2016