לוח שנה אקדמי - תשעג

לוח שנה אקדמי לשנהל תשעג
לוח שנת הלימודים תשע"ג (2012 – 2013)

שנת הלימודים מורכבת משלושה סמסטרים: סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ.
בכל הפקולטות והמחלקות מלבד הפקולטה לעיצוב, הלימודים מתקיימים גם בסמסטר קיץ.
 
 
 

סמסטר

האירוע יום ותאריך פירוט

א'

היום הראשון ללימודים
יום א', ה' בחשון,   21.10.2012
חנוכה     יום א', כ"ה בכסלו, 9.12.2012

חופשה

היום האחרון לסמסטר א' יום ו', ז' בשבט,    18.1.2013

מועדי א': 20.1-15.2

ב'

היום הראשון לסמסטר ב' יום א', ז', באדר, 17.2.2013
פורים יום א', י"ד באדר, 24.2.2013

חופשה

היום האחרון ללימודים לפני חופשת הפסח יום ו', י"א בניסן, 22.3.2013 

פסח

יום א' 24.3.2013- יום ג' 2.4.2013

חופשה

היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח יום ד',כ"ג בניסן, 3.4.2013
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום א' כ"ז בניסן 7.4.2013 הלימודים יסתיימו בשעה19:00
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל יום א' ד' אייר 14.4.2013 הלימודים יסתיימו בשעה 18:00
יום הזיכרון לחללי צה''ל יום ב' ה' באייר 15.4.2013

חופשה

חופשת יום העצמאות
יום ג', ו' באייר, 16.4.2013

חופשה

שבועות

ימים ג'-ד',ה' -ו',בסיון,14-15.5.2013

חופשה

היום האחרון לסמסטר ב'

יום ו', כ"ב בסיון, 31.5.2013

מועדי א': 2.6-28.6 

קיץ

היום הראשון לסמסטר הקיץ יום א', כ"ב בתמוז, 30.6.2013
צום ט' באב יום ג', ט' באב, 16.7.2013

חופשה

היום האחרון לסמסטר הקיץ יום ו', כ"ד באלול, 3.9.2013

מועדי א': 1.9-4.10

היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשע"ד

יום א'

ב' בחשון

6.10.2013

הנהלת המכון שומרת על הזכות לקיים שינויים בלוח השנה